กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การโคลนและศึกษารูปแบบการแสดงออกของยีน NIP5;1 ในปาล์มน้ำมันชนิดเทอเนร่า Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy