กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิภาพของแสง LEDs ต่อการเจริญเติบโต สารต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกของเอื้องใบไผ่ในสภาพปลอดเชื้อ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy