[1]
น้อยด้วง ป., ตะเภาทอง ณ. and มาสิลีรังสี เ. 2015. การใช้ผงเยื่อฟักข้าวแห้งเป็นสารกันหืนในผลิตภัณฑ์มายองเนส. Journal of Food Technology, Siam University. 10, 1 (Aug. 2015), 9–18.