[1]
สุมินทิลี่ ว., บรรจงสินศิริ ป., ไพรบูรณ์ จ. and คล้ายประดิษฐ์ ว. 2015. กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lintillifera) สาหร่ายทุ่น (Sargassum oligocystum) และสาหร่ายเขากวาง (Gracilaria changii). Journal of Food Technology, Siam University. 9, 1 (Aug. 2015), 63–75.