[1]
ไทพาณิชย์ ส. 2015. กระบวนการแปรรูปด้วยเอนไซม์และการทำแห้งด้วยเครื่องอบแห้ง แบบพ่นฝอยของไซรัปขนุนชนิดผง. Journal of Food Technology, Siam University. 7, 1 (Aug. 2015), 31–39.