[1]
ศิลาลาย ณ. and รูส ย. 2015. บทบาทของแอลฟ่ารีแลกเซชั่นและกลาสทรานซิชั่น ต่อการเกาะจับตัวกันของนมผง. Journal of Food Technology, Siam University. 7, 1 (Aug. 2015), 51–61.