[1]
น้อยด้วง ป. and แก่นแก้ว ส. 2015. การเสริมเส้นใยอาหารในเฟรนช์ฟรายด์จากมันสำปะหลัง. Journal of Food Technology, Siam University. 4, 1 (Aug. 2015), 42–49.