[1]
บุญคง จ. and ราชชมภู น. 2015. การใช้อีควาเซียทดแทนไขมันบางส่วนในผลิตภัณฑ์เค้กเนย. Journal of Food Technology, Siam University. 5, 1 (Aug. 2015), 26–35.