[1]
น้อยด้วง ป. and โพธิ์ชัย พ. 2015. การใช้ผงเมือกจากกระเจี๊ยบเขียวเป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมใบย่านาง. Journal of Food Technology, Siam University. 6, 1 (Aug. 2015), 35–43.