[1]
น้อยด้วง ป. and วงศ์วรรณ ร. 2015. การพัฒนาสูตรไอศกรีมจากน้อยหน่าโดยใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารให้ความคงตัว. Journal of Food Technology, Siam University. 5, 1 (Aug. 2015), 36–46.