[1]
ไทพาณิชย์ ส. and แย้มอาษา ธ. 2015. คุณลักษณะของเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดสในกล้วยน้ำว้า Musa sapientum Linn. Journal of Food Technology, Siam University. 5, 1 (Aug. 2015), 54–63.