[1]
มหัทธนทวี ก., จันทรศรี ค. and สว่างภพ ด. 2015. ข้าวกล้องผสมหุงสุกไว. Journal of Food Technology, Siam University. 8, 1 (Aug. 2015), 35–46.