[1]
จินดาพรรณ ณ. 2015. องค์ประกอบและสมบัติในการทำหน้าที่ของไข่แดง. Journal of Food Technology, Siam University. 3, 1 (Aug. 2015), 14–21.