[1]
น้อยด้วง ป. and วิเลปะนะ เ. 2015. การใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่. Journal of Food Technology, Siam University. 3, 1 (Aug. 2015), 22–29.