[1]
รอดมุ้ย อ. and จิตรวโรภาส อ. 2015. การผลิตคุกกี้โดยใช้แป้งข้าวหอมนิลทดแทนแป้งสาลีบางส่วน. Journal of Food Technology, Siam University. 3, 1 (Aug. 2015), 37–43.