(1)
น้อยด้วง ป.; ตะเภาทอง ณ.; มาสิลีรังสี เ. การใช้ผงเยื่อฟักข้าวแห้งเป็นสารกันหืนในผลิตภัณฑ์มายองเนส. JFTSU 2015, 10, 9-18.