(1)
สุมินทิลี่ ว.; บรรจงสินศิริ ป.; ไพรบูรณ์ จ.; คล้ายประดิษฐ์ ว. กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa Lintillifera) สาหร่ายทุ่น (Sargassum Oligocystum) และสาหร่ายเขากวาง (Gracilaria Changii). JFTSU 2015, 9, 63-75.