(1)
อัศวราชันย์ ฤ. การให้ความร้อนแบบโอห์มมิคในการแปรรูปอาหาร (Ohmic Heating in Food Processing). JFTSU 2015, 7, 11-22.