(1)
ชัยกุลเสรีวัฒน์ อ. โปรไบโอติกและพรีไบโอติกมีประโยชน์ต่อร่างกายคุณอย่างไร. JFTSU 2015, 2, 62.