(1)
ศิลาลาย ณ.; รูส ย. บทบาทของแอลฟ่ารีแลกเซชั่นและกลาสทรานซิชั่น ต่อการเกาะจับตัวกันของนมผง. JFTSU 2015, 7, 51-61.