(1)
ทิพย์รักษา จ.; นุดวงแก้ว ส. พาสต้าเสริมเส้นใยจากแป้งถั่วแดงหลวง. JFTSU 2015, 4, 16-22.