(1)
มหัทธนทวี ก. ความสำคัญของกลิ่นรสอาหาร กับการตรวจวิเคราะห์กลิ่นอาหารโดยเทคนิค (Gas Chromatography-Olfactometry (GC-O) . JFTSU 2015, 5, 13-17.