(1)
น้อยด้วง ป.; แก่นแก้ว ส. การเสริมเส้นใยอาหารในเฟรนช์ฟรายด์จากมันสำปะหลัง. JFTSU 2015, 4, 42-49.