(1)
น้อยด้วง ป.; วงศ์วรรณ ร. การพัฒนาสูตรไอศกรีมจากน้อยหน่าโดยใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารให้ความคงตัว. JFTSU 2015, 5, 36-46.