(1)
ไทพาณิชย์ ส.; แย้มอาษา ธ. คุณลักษณะของเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดสในกล้วยน้ำว้า Musa Sapientum Linn. JFTSU 2015, 5, 54-63.