(1)
น้อยด้วง ป.; วิเลปะนะ เ. การใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่. JFTSU 2015, 3, 22-29.