(1)
รอดมุ้ย อ.; จิตรวโรภาส อ. การผลิตคุกกี้โดยใช้แป้งข้าวหอมนิลทดแทนแป้งสาลีบางส่วน. JFTSU 2015, 3, 37-43.