(1)
น้อยด้วง ป.; คล้ายจันทร์ ป. การผลิตโยเกิร์ตกล้วยหอม. JFTSU 2015, 1, 24-30.