ทิพย์รักษา จ., & นุดวงแก้ว ส. (2015). พาสต้าเสริมเส้นใยจากแป้งถั่วแดงหลวง. Journal of Food Technology, Siam University, 4(1), 16–22. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38382