น้อยด้วง ป.; ตะเภาทอง ณ.; มาสิลีรังสี เ. การใช้ผงเยื่อฟักข้าวแห้งเป็นสารกันหืนในผลิตภัณฑ์มายองเนส. Journal of Food Technology, Siam University, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 9–18, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38319. Acesso em: 22 feb. 2024.