สุมินทิลี่ ว.; บรรจงสินศิริ ป.; ไพรบูรณ์ จ.; คล้ายประดิษฐ์ ว. กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lintillifera) สาหร่ายทุ่น (Sargassum oligocystum) และสาหร่ายเขากวาง (Gracilaria changii). Journal of Food Technology, Siam University, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 63–75, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38329. Acesso em: 3 mar. 2024.