ชัยกุลเสรีวัฒน์ อ. โปรไบโอติกและพรีไบโอติกมีประโยชน์ต่อร่างกายคุณอย่างไร. Journal of Food Technology, Siam University, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 62, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38359. Acesso em: 3 mar. 2024.