ศิลาลาย ณ.; รูส ย. บทบาทของแอลฟ่ารีแลกเซชั่นและกลาสทรานซิชั่น ต่อการเกาะจับตัวกันของนมผง. Journal of Food Technology, Siam University, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 51–61, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38381. Acesso em: 22 feb. 2024.