ทิพย์รักษา จ.; นุดวงแก้ว ส. พาสต้าเสริมเส้นใยจากแป้งถั่วแดงหลวง. Journal of Food Technology, Siam University, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 16–22, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38382. Acesso em: 3 mar. 2024.