น้อยด้วง ป.; แก่นแก้ว ส. การเสริมเส้นใยอาหารในเฟรนช์ฟรายด์จากมันสำปะหลัง. Journal of Food Technology, Siam University, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 42–49, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38399. Acesso em: 3 mar. 2024.