น้อยด้วง ป.; โพธิ์ชัย พ. การใช้ผงเมือกจากกระเจี๊ยบเขียวเป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมใบย่านาง. Journal of Food Technology, Siam University, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 35–43, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38408. Acesso em: 3 mar. 2024.