รอดมุ้ย อ.; จิตรวโรภาส อ. การผลิตคุกกี้โดยใช้แป้งข้าวหอมนิลทดแทนแป้งสาลีบางส่วน. Journal of Food Technology, Siam University, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 37–43, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38442. Acesso em: 22 feb. 2024.