น้อยด้วง ป.; คล้ายจันทร์ ป. การผลิตโยเกิร์ตกล้วยหอม. Journal of Food Technology, Siam University, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 24–30, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38468. Acesso em: 22 feb. 2024.