ชัยกุลเสรีวัฒน์ อำพรรณ. 2015. “โปรไบโอติกและพรีไบโอติกมีประโยชน์ต่อร่างกายคุณอย่างไร”. Journal of Food Technology, Siam University 2 (1):62. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38359.