ทิพย์รักษา จิรนาถ, and นุดวงแก้ว สุภักษร. 2015. “พาสต้าเสริมเส้นใยจากแป้งถั่วแดงหลวง”. Journal of Food Technology, Siam University 4 (1):16-22. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38382.