ชัยกุลเสรีวัฒน์ อ. (2015) “โปรไบโอติกและพรีไบโอติกมีประโยชน์ต่อร่างกายคุณอย่างไร”, Journal of Food Technology, Siam University, 2(1), p. 62. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38359 (Accessed: 3 March 2024).