ทิพย์รักษา จ. and นุดวงแก้ว ส. (2015) “พาสต้าเสริมเส้นใยจากแป้งถั่วแดงหลวง”, Journal of Food Technology, Siam University, 4(1), pp. 16–22. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38382 (Accessed: 22 February 2024).