[1]
น้อยด้วง ป., ตะเภาทอง ณ., and มาสิลีรังสี เ., “การใช้ผงเยื่อฟักข้าวแห้งเป็นสารกันหืนในผลิตภัณฑ์มายองเนส”, JFTSU, vol. 10, no. 1, pp. 9–18, Aug. 2015.