[1]
สุมินทิลี่ ว., บรรจงสินศิริ ป., ไพรบูรณ์ จ., and คล้ายประดิษฐ์ ว., “กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lintillifera) สาหร่ายทุ่น (Sargassum oligocystum) และสาหร่ายเขากวาง (Gracilaria changii)”, JFTSU, vol. 9, no. 1, pp. 63–75, Aug. 2015.