[1]
อัศวราชันย์ ฤ., “การให้ความร้อนแบบโอห์มมิคในการแปรรูปอาหาร (Ohmic Heating in Food Processing)”, JFTSU, vol. 7, no. 1, pp. 11–22, Aug. 2015.