[1]
ชัยกุลเสรีวัฒน์ อ., “โปรไบโอติกและพรีไบโอติกมีประโยชน์ต่อร่างกายคุณอย่างไร”, JFTSU, vol. 2, no. 1, p. 62, Aug. 2015.