[1]
ไทพาณิชย์ ส., “กระบวนการแปรรูปด้วยเอนไซม์และการทำแห้งด้วยเครื่องอบแห้ง แบบพ่นฝอยของไซรัปขนุนชนิดผง”, JFTSU, vol. 7, no. 1, pp. 31–39, Aug. 2015.