[1]
ศิลาลาย ณ. and รูส ย., “บทบาทของแอลฟ่ารีแลกเซชั่นและกลาสทรานซิชั่น ต่อการเกาะจับตัวกันของนมผง”, JFTSU, vol. 7, no. 1, pp. 51–61, Aug. 2015.