[1]
มหัทธนทวี ก., “ความสำคัญของกลิ่นรสอาหาร กับการตรวจวิเคราะห์กลิ่นอาหารโดยเทคนิค (Gas Chromatography-Olfactometry (GC-O))”, JFTSU, vol. 5, no. 1, pp. 13–17, Aug. 2015.