[1]
น้อยด้วง ป. and แก่นแก้ว ส., “การเสริมเส้นใยอาหารในเฟรนช์ฟรายด์จากมันสำปะหลัง”, JFTSU, vol. 4, no. 1, pp. 42–49, Aug. 2015.